Rubrikoj

68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA) en Sofio, 15-17.04.2016

La 68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio okazos en Sofio de la 15a ĝis la 17a de aprilo 2016.

Jen la oficiala anonco de la Administra Konsilantaro de BEA bulgarlingve:

Уважаеми съидейници,

На свое заседание на 18. 06. 2015 г. Управителният съвет на БЕС реши 68-то Годишно общо отчетно-изборно събрание на сдружението с нестопанска цел [...]

La 67-a Kongreso de BEA en urbo Ruse – rimarkinde sukcesa

La 24-an – 26-an de aprilo 2015 en urbo Ruse okazis la 67-a kongreso de BEA.

La 24-an de aprilo 2015 en la urba biblioteko “Ljuben Karavelov” estis prezentitaj la libroj de Georgi Mihalkov “La viro el la pasinteco” – esperantlingva kaj “La homo, kiu donacis revojn” – bulgarlingva. Por la prezento de la [...]

67-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA)

Laŭ decido de la Administra Konsilantaro de BEA la 67-a Kongreso de Bulgara E-Asocio okazos de la 24-a ĝis la 26-a de aprilo 2015 j. en urbo Ruse. La interesiĝantoj bonvolu turni sin al:

Margarita Savova Savova, Ul. “Borisova” 63, vh. V,et. 5, ap. 13 7012 Ruse GSM: 0886860615; E-mail: grethe@abv.bg

Programo de la [...]

Memore al Ljubomir Trifonĉovski (1958 – 2013)

Antaŭ unu jaro, je la 25a de decembro 2013 forpasis Ljubomir Aleksandrov Trifoncovski el Vraca. BEA perdis unu longjaran fidelan membron.

Ĉiuj konis lin kiel afabla, senlaca, respondeca homo, kun multaj ideoj, ĉiam preta helpi, perfekta lingva specialisto, amiko.

Eksterlande oni konis lin kiel aŭtoro, tradukisto, recenzisto, ĉefa redaktoro de revuo „Literatura foiro“, pupteatra [...]

Membrokotizoj – 2015

Karaj gesamideanoj,

Dum la 66-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio la kongresanoj decidis:

La membrokotizo estas: por pensiuloj – 4 levoj jare, por ne pensiuloj – 8 levoj jare. Por individuaj membroj la membrokotizo triobliĝas: por pensiuloj – 12 levoj jare, por ne pensiuloj – 24 levoj jare.

[...]

Poezia vespero, dediĉita al Venelin Mitev

La 6-an de decembro 2014 en Asocio de Bulgaraj Pentristoj en Sofio okazis poezia vespero, dediĉita al la poezio de la bulgara kaj Esperanta poeto Venelin Mitev.

La kulturan aranĝon inaŭguris sinjorino Maja Gorova – vicprezidanto de BEA, kiu salutis la ĉeestantojn kaj la geaktorojn de Bulgara Esperanto-Teatro.

Georgi Mihalkov – ĉefredaktoro de revuo [...]

67a BEA-kongreso – en Ruse, 24-26.04.2015

Dum la kunsido, kiu okazis la 26an de oktobro 2014, la Estraro de BEA aprobis la proponon de Esperanto-societo „Libero“ el urbo Ruse esti gastiganto de la 67a kongreso de BEA kaj decidis:

La 67a kongreso de BEA okazos la 24an – 26an de aprilo 2015 en urbo Ruse.

Renkontiĝo en Sliven

Je la komenco de monato septembro en urbo Sliven renkontiĝis esperantistoj el Galabovo, Ruse, Drianovo, Plovdiv, Razgrad,Velingrad, Iambol kaj Vraca. Ili interŝanĝis ideojn kaj opiniojn pri la organizado de la antaŭstaranta lernojaro, la eldonista agado de BEA; estis pripensitaj diversaj problemoj kiuj ekzistas en la societoj.

La promenado ĉirkau rivero Tunĝa freŝigis ĉiujn partoprenantojn.Ĉi tie [...]

Esperanta literatura konkurso “Ivan Krestanov”

Bulgara Esperanto-Asocio anoncas Esperantan Literaturan Konkurson je la nomo de la eminenta bulgara esperantisto tradukisto “Ivan Krestanov”. La konkurso estos por:

1.Traduko de bulgarlingva rakonto de nuntempa verkisto en Esperanton.

2.Eseo pri Ivan Krestanov aŭ pri la rolo de la tradukita Esperanta literaturo en la nuna mondo.

Bonvolu sendi viajn verkojn ĝis la fino de [...]