Rubrikoj

INVITILO: Jubilea festo de sinjoro Georgi Litov en Sofio je la 29a de oktobro 2015

INVITILO Bulgara Esperanto-Asocio afable invitas vin al la jubilea festo de sinjoro Georgi Litov, elstara bulgara esperantisto.

Pri la Esperanto-agado de G. Litov parolos la verkisto Georgi Mihalkov.

KIAM: 29.10.2015 /ĵaŭde/ 18,00 h. KIE: En la salono de Asocio de Bulgaraj Pentristoj, urbo Sofio, str. Ŝipka 6, et. 4.

La espero

En la mondo [...]

Kunveno en Sofio ĵaŭde, je la 24a de septembro

Karaj gesamideanoj,

La 24-an de septembro 2015 (ĵaŭdo) je la 18-a horo en la oficejo de Bulgara Esperanto-Asocio en Sofio, str. “Stranĝa” 79-81 okazos kunveno.

La temo estos: Informo pri la 100-a Universala Kongreso de Esperanto en urbo Lillo, Francio. Informos: inĝ. Petro Todorov kaj ĉiuj bulgaraj geesperantistoj, kiuj partoprenis en la kongreso.

[...]

Poezia vespero, dediĉita al Venelin Mitev

La 6-an de decembro 2014 en Asocio de Bulgaraj Pentristoj en Sofio okazis poezia vespero, dediĉita al la poezio de la bulgara kaj Esperanta poeto Venelin Mitev.

La kulturan aranĝon inaŭguris sinjorino Maja Gorova – vicprezidanto de BEA, kiu salutis la ĉeestantojn kaj la geaktorojn de Bulgara Esperanto-Teatro.

Georgi Mihalkov – ĉefredaktoro de revuo [...]

ПОКАНА: Рецитал по стихове на Венелин Митев, изпълнени от актьори от Българския есперантски театър

БЪЛГАРСКИ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ гр. София – 1303, ул. “Странджа” № 79-81 тел.: 02/99-55-555

Най-учтиво Ви кани на рецитал по стихове на поета Венелин Митев, изпълнени от актьори от Българския есперантски театър.

Дата: 6.12.2014 г. (събота) 17:00 ч.

Място: Съюз на българските художници гр. София, ул. “Шипка” № 6, ет. 4 Заседателна зала

**********

Преддъждие

[...]

Renkontiĝo en Sliven

Je la komenco de monato septembro en urbo Sliven renkontiĝis esperantistoj el Galabovo, Ruse, Drianovo, Plovdiv, Razgrad,Velingrad, Iambol kaj Vraca. Ili interŝanĝis ideojn kaj opiniojn pri la organizado de la antaŭstaranta lernojaro, la eldonista agado de BEA; estis pripensitaj diversaj problemoj kiuj ekzistas en la societoj.

La promenado ĉirkau rivero Tunĝa freŝigis ĉiujn partoprenantojn.Ĉi tie [...]