Rubrikoj

Общото събрание на БЕС, насрочено за 24-26 април 2020, се отлага във връзка с епидемиологичната обстановка

До Председателите на ЕД и Индивидуални членове на БЕС

Уважаеми съидейници,

Поради пандемията от коронавируса COVID-19 и въведените ограничителни мерки в нашата страна, Управителният съвет взе решение 72-то Общо събрание на БЕС, което бе насрочено на 24-26.04.2020 г. в гр. Трявна, да бъде отложено.

Нова дата за провеждането му ще обявим след като се [...]