Rubrikoj

Novjara saluto de la Estraro de BEA

Karaj gesamideanoj,

Okaze de la Nova Jaro 2016 mi tutkore salutas vin je la nomo de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio, dezirante al vi sanon, viglecon kaj obstinon en la Esperanto-agado.

La pasinta 2015 estis sukcesa jaro por nia movado. Dank’ al la entuziasmo de ĉiuj bulgaraj esperantistoj ni plivastigis nian agadon. La Esperanto-societoj [...]

Zamenhof-tago 2015 – Денят на Заменхоф 2015

SALUTLETERO

Estimataj gesamideanoj, Je la nomo de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio mi kore salutas Vin okaze de Zamenhofa Festo, la 15-a de decembro. Vi, la anoj de la Esperanto-societoj en nia lando partoprenas aktive en bulgara Esperanto-movado. Dank’ al viaj konstantaj klopodoj vi digne reprezentas Esperanto-movadon kaj firmigas la aŭtoritaton de nia asocio. [...]