Rubrikoj

73-то Общо събрание на БЕС – покана за 14.05.2022 г. в Трявна

ПОКАНА за Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Български есперантски съюз“

Уважаеми съидейници,

Общото събрание на БЕС за 2022 г. щесе проведе на 14 май от 9:00 в град Трявна.

Конгресът, в рамките на който ще се проведе Общото събрание, ще продължи от 13 до 15 май 2022. На конгреса [...]