Rubrikoj

72-то Общо събрание на БЕС ще се проведе на 24.04.2021 г.

До Председателите на ЕД и Индивидуални членове на БЕС

Уважаеми съидейници,

Както ви е известно, поради пандемията от коронавирус и обявеното извънредно положение в страната на 13.03.2020 г., 72-то Общо събрание на БЕС, с решение на УС, бе отложено за неопределено време.

Въпреки отмененото извънредно положение и отпадането на много от противоепидемичните мерки, будят [...]