Rubrikoj

Kontaktoj

Sidejo: Sofio-1303, str.”Stranĝa” 79-81

BEA ne havas oficiston. Se vi deziras viziti la oficejon, nepre telefonu anticipe!

Telefonnumero: +359 898 848557

Korespondadreso:
P.K. 66, 1000 Sofio, Bulgario

Retpoŝto: bea_esperanto@abv.bg

Eblas kontakti la BEA-estraranojn per interreto:

Prezidanto – inĝ. Boris Gaĝanov – gadzanov_b@abv.bg
Vicprezidanto – Maja Gorova – bogo_maia@abv.bg
inĝ. Veselka Kamburova – veskam@abv.bg

Komisiito pri kontaktoj kun internaciaj E-organizoj:
Mariana Evlogieva – mrvplbea@interpres.org