Rubrikoj

69-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA) en Trojan, 28-30.04.2017

krisigno-150x150

La 69-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio okazos en Trojan de la 28a ĝis la 30a de aprilo 2017.

La Ĝenerala Kunveno de la asocio okazos sabate, je la 29a de aprilo. Dimanĉo, la 30a de aprilo, estos ekskurzo-tago.

Ĝis la 15a de februaro 2017 la Estraro atendas raportojn pri 2016 kaj planoj por 2017 de la E-societoj.

Ĝis la 20a de marto necesas sendi la protokolojn pri elektitaj delegitoj kaj 30% el la kolektitaj kotizoj kun listoj de la societaj membroj.

Bonvolu sendi la protokolojn al s-ino Maja Gorova: retpoŝto bogo_maia@abv.bg.

Transpagu la membrokotizojn

per banko:
Пощенска банка
IBAN: BG86BPBI79421020106701, BIC:BPBIBGSF
Български есперантски съюз

aŭ per poŝtmandato al:
София 1000, П.К. 66, Български есперантски съюз (чл. внос)

La listojn de la pagintaj membroj bv. sendi al;

bea_esperanto@abv.bg

София 1000, П.К. 66, Български есперантски съюз

Baldaŭ aperos aliĝilo.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>