Rubrikoj

Estraro

Estraro de BEA:
(elektita de la 68-a kongreso de BEA, aprilo 2016, Sofio)

Prezidanto: Boris Gaĝanov
Vicprezidanto: Maja Gorova
Membroj: Veselka Kamburova, Sneĵinka Angelova, Mariana Evlogieva

Kontrola-Revizia Komisiono:
Prezidanto: Penka Dilova
membroj: Margarita Tonkova, Iskra Mladenova