Rubrikoj

Estraro

Estraro de BEA:
(elektita de la 73-a Ĝenerala Kunsido de BEA, 14.05.2022, Trjavna)

Prezidanto: Boris Gaĝanov
Vicprezidanto: Maja Gorova
Membroj: Veselka Kamburova, Pavlin Boevski, Rumen Stojanov

Kontrola-Revizia Komisiono:
Prezidanto: Penka Dilova
membroj: Margarita Tonkova, Emil Kovaĉev

A-Komitatano de BEA en UEA:
Mariana Evlogieva
(komisiito de la Estraro pri kontaktoj kun internaciaj E-organizoj kaj pri Publikaj Rilatoj)