Rubrikoj

Общо събрание (71-ви конгрес) на БЕС на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център Казино

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български есперантски съюз“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание (71-ви конгрес) на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център „Казино“, при следния дневен ред:

1. Oтчетен доклад на управителния съвет [...]

Decidoj de la Estraro de BEA, 25.08.2015

En tiu ĉi rubrikoj aperos la plej gravaj decidoj de la Estraro de Bulgara Esperanto-Asocio, por ke la membraro de BEA estu pli bone informita pri la agado de la Estraro. La decidoj estas dissendataj ankaŭ retpoŝte al E-societoj kaj aktivuloj.

Je la 28a de aŭgusto 2015 dum sia kunsido la BEA-Estraro akceptis kelkajn gravajn [...]