Rubrikoj

72-то Общо събрание на БЕС – нова дата, 15.05.2021 г. във Велинград

krisigno-150x150

(EO) Pro la pandemio, la Ĝenerala Kunveno de Bulgara E-Asocio estas prokrastita. Ĝi okazos je la 15a de majo en Velingrad. Se la situacio en la lando ne permesos okazigon de ĉeesta Ĝenerala Kunveno, ĝi okazos distance.

До Председателите на ЕД на БЕС

Уважаеми съидейници,

Както ви е известно, поради пандемията миналата година не проведохме Общото събрание на БЕС и го отложихме за 24.04.2021 г. За съжаление пандемията продължава и със заповед на Министъра на здравеопазването, в момента извънредната епидемиологична обстановка е удължена до 30.04.2021 г.

Поради гореизложеното Управителният съвет на БЕС взе следните решения:

1) Съобразявайки се със ситуацията, Общото събрание да бъде проведено на 15 май 2021 г. (събота), във Велинград.
2) В Общото събрание да участват само делегати, като в заседателната зала ще бъдат спазени санитарно-хигиенните изисквания.
3) Ще се проведе само деловата част, съгласно обявения дневен ред.
4) При евентуално ново влошаване на обстановката и въвеждане на ограничителни мерки от държавните институции, ще се наложи да проведем Общото събрание дистанционно.

Предварително благодаря на всички за проявеното разбиране!

Пожелавам ви най-вече здраве и психическа устойчивост, за да преодолеем ненормалната обстановка, която промени живота ни!

С поздрав,
инж. Борис Гаджанов
/председател на БЕС/

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>