Rubrikoj

72-то Общо събрание на БЕС ще се проведе на 24.04.2021 г.

krisigno-150x150

До Председателите на ЕД и
Индивидуални членове на БЕС

Уважаеми съидейници,

Както ви е известно, поради пандемията от коронавирус и обявеното извънредно положение в страната на 13.03.2020 г., 72-то Общо събрание на БЕС, с решение на УС, бе отложено за неопределено време.

Въпреки отмененото извънредно положение и отпадането на много от противоепидемичните мерки, будят тревога многобройните случаи на новозаразени с КОВИД – 19.

По мнение на лекарите-специалисти, това се дължи на струпването на много хора в затворени помещения и неспазването на дистанция между тях.

Въведените ограничителни мерки попречиха на провеждането на есперантски мероприятия в страната и в чужбина, наруши се организационния живот на дружествата през 2020 г.

Съгласно изискванията на Устава на БЕС, трябва два месеца преди датата на конгреса, тя да бъде обявена, като бъде изпратена до ЕД и индивидуалните есперантисти с посочен в нея дневен ред, да бъде поместена в Държавен вестник, в електронната страница на БЕС, в списание „Булгара есперантисто“, да бъде поставена на мястото за обяви в офиса на сдружението.

Тези изисквания са свързани с нови организационни усилия и финансови разходи, нови резервации в хотела, ресторантите (съгласно сегашните ограничителни мерки за безопасност), нова организация на културната програма.

Освен това, в края на м. април 2021 г., би трябвало отново да свикаме  Общо събрание, на което, поради стеклите се обстоятелства, няма да има дейност  за отчитане.
Поради гореизложеното, УС взе решение 72-то Общо събрание да бъде проведено на 24.04.2021 г. (събота), в 9.00 ч., в гр. Трявна, в залата на хотел „Трявна“. Съпътстващата програма ще бъде съответно на 23.04. и 25.04.2021 г.

Заплатените суми за участие в отложеното Общо събрание са на отговорно съхранение в банковата сметка на БЕС. При поискване, същите могат да бъдат върнати на желаещите.

Председател на БЕС: инж. Борис Гаджанов

Komentoj fermitaj.