Rubrikoj

Poezia vespero, dediĉita al Venelin Mitev

venelin mitev
La 6-an de decembro 2014 en Asocio de Bulgaraj Pentristoj en Sofio okazis poezia vespero, dediĉita al la poezio de la bulgara kaj Esperanta poeto Venelin Mitev.

La kulturan aranĝon inaŭguris sinjorino Maja Gorova – vicprezidanto de BEA, kiu salutis la ĉeestantojn kaj la geaktorojn de Bulgara Esperanto-Teatro.

Georgi Mihalkov – ĉefredaktoro de revuo “Bulgara Esperantisto”, parolis pri la festoj Kristanasko kaj Nova Jaro, okaze de kiuj estas organizita la artvespero.

La geaktoroj Veneta Zjumbjuleva, Darinka Goranova kaj Nikolaj Uzunov emocie recitis poemojn de Velnelin Mitev.

En la artvespero partoprenis gepoetoj el la poezia klubo ĉe legejo “Sanktaj Kiril kaj Metodij” en Sofio. Roza Vasileva, Vanja Velkova, Angel Savov kaj Milko Markov tralegis siajn verkojn.

Ĉeestis multaj esperantistoj kaj amikoj de Esperanto. Per dankaj vortoj Venelin Mitev esprimis sian grandan estimon al la geaktoroj kaj deziris al ili novajn sukcesojn.

Georgi MIHALKOV

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>