Rubrikoj

La 67-a Kongreso de BEA en urbo Ruse – rimarkinde sukcesa

La 24-an – 26-an de aprilo 2015 en urbo Ruse okazis la 67-a kongreso de BEA.

La 24-an de aprilo 2015 en la urba biblioteko “Ljuben Karavelov” estis prezentitaj la libroj de Georgi Mihalkov “La viro el la pasinteco” – esperantlingva kaj “La homo, kiu donacis revojn” – bulgarlingva. Por la prezento de la [...]

67-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA)

Laŭ decido de la Administra Konsilantaro de BEA la 67-a Kongreso de Bulgara E-Asocio okazos de la 24-a ĝis la 26-a de aprilo 2015 j. en urbo Ruse. La interesiĝantoj bonvolu turni sin al:

Margarita Savova Savova, Ul. “Borisova” 63, vh. V,et. 5, ap. 13 7012 Ruse GSM: 0886860615; E-mail: grethe@abv.bg

Programo de la [...]

Poezia vespero, dediĉita al Venelin Mitev

La 6-an de decembro 2014 en Asocio de Bulgaraj Pentristoj en Sofio okazis poezia vespero, dediĉita al la poezio de la bulgara kaj Esperanta poeto Venelin Mitev.

La kulturan aranĝon inaŭguris sinjorino Maja Gorova – vicprezidanto de BEA, kiu salutis la ĉeestantojn kaj la geaktorojn de Bulgara Esperanto-Teatro.

Georgi Mihalkov – ĉefredaktoro de revuo [...]

ПОКАНА: Рецитал по стихове на Венелин Митев, изпълнени от актьори от Българския есперантски театър

БЪЛГАРСКИ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ гр. София – 1303, ул. “Странджа” № 79-81 тел.: 02/99-55-555

Най-учтиво Ви кани на рецитал по стихове на поета Венелин Митев, изпълнени от актьори от Българския есперантски театър.

Дата: 6.12.2014 г. (събота) 17:00 ч.

Място: Съюз на българските художници гр. София, ул. “Шипка” № 6, ет. 4 Заседателна зала

**********

Преддъждие

[...]