Rubrikoj

Membrokotizoj – 2015

Karaj gesamideanoj,

Dum la 66-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio la kongresanoj decidis:

La membrokotizo estas: por pensiuloj – 4 levoj jare, por ne pensiuloj – 8 levoj jare. Por individuaj membroj la membrokotizo triobliĝas: por pensiuloj – 12 levoj jare, por ne pensiuloj – 24 levoj jare.

[...]