Rubrikoj

68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio (BEA) en Sofio, 15-17.04.2016

krisigno-150x150

La 68-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio okazos en Sofio de la 15a ĝis la 17a de aprilo 2016.

Jen la oficiala anonco de la Administra Konsilantaro de BEA bulgarlingve:

Уважаеми съидейници,

На свое заседание на 18. 06. 2015 г. Управителният съвет на БЕС реши 68-то Годишно общо отчетно-изборно събрание на сдружението с нестопанска цел – Български есперантски съюз да се проведе на 15, 16 и 17 април 2016 г. в град София.

По време на Годишното общо отчетно-изборно събрание на сдружението с нестопанска цел – Български есперантски съюз ще се проведе кръгла маса, на която всички есперантисти от цялата страна ще имат възможност да направят предложения и да представят своите виждания за бъдещата дейност на Българския есперантски съюз.

Всички, които желаят да се включат в дебатите на кръглата маса, моля да изпратят своите заявки с имената си на следните съидейници: Ради Радев – radiesper@abv.bg от град Гълъбово и на Донка Герова – donka_deni@abv.bg от град Дряново, които са и членове на комисията за предложения за бъдещ председател на БЕС, а Мариана Евлогиева е председател на тази комисия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЕС

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>