Rubrikoj

Pri la 71a Kongreso de BEA

En la retejo aircrashconsult.info aperis artikolo de Nikola Nikolov pri la 71a kongreso de BEA.

Vidu ekranfoton sube aŭ legu la tutan tekston ĉi tie.

Spektu filmeton pri la Ĝenerala kunveno kaj la ekskurso al insulo Sankta Anastasia.

Nova Estraro de BEA

La Ĝenerala Konveno de Bulgara Esperanto-Asocio reelektis kiel prezidanton inĝ. Boris Gaĝanov.

Kune kun li dum la sekva trijara oficperiodo laboros:

Maja Gorova; Veselka Kamburova; Pavlin Boevski; Rumen Stojanov.

Sukceson al la teamo!

Общо събрание (71-ви конгрес) на БЕС на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център Казино

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български есперантски съюз“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание (71-ви конгрес) на 04.05.2019 г. в 9 ч. в Бургас, залата на Културен център „Казино“, при следния дневен ред:

1. Oтчетен доклад на управителния съвет [...]