Rubrikoj

Общото събрание на БЕС, насрочено за 24-26 април 2020, се отлага във връзка с епидемиологичната обстановка

krisigno-150x150

До Председателите на ЕД и
Индивидуални членове на БЕС

Уважаеми съидейници,

Поради пандемията от коронавируса COVID-19 и въведените ограничителни мерки в нашата страна, Управителният съвет взе решение 72-то Общо събрание на БЕС, което бе насрочено на 24-26.04.2020 г. в гр. Трявна, да бъде отложено.

Нова дата за провеждането му ще обявим след като се нормализира епидимиологичната обстановката.

Уведомяваме ви, че изпратените пари за участие в Общото събрание са на отговорно съхранение в банковата сметка на БЕС.

Председател на БЕС: инж. Борис Гаджанов

bea-kongreso-2020-prokrastigxas-pro-pamdemio

1 comment to Общото събрание на БЕС, насрочено за 24-26 април 2020, се отлага във връзка с епидемиологичната обстановка

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>