Rubrikoj

Общо събрание (72-ви конгрес) на БЕС на 25.04.2020г. от 09.00ч. в гр. Трявна, в залата на хотел „Трявна“

ОТЛАГА СЕ !!!

ПОКАНА За общо събрание на НПО „Български есперантски съюз“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Български есперантски съюз“, с адрес на управление 1303 София, ул. „Странджа“ № 79-81 на основание събрание на УС на сдружението от 11.11.2019 г., както и [...]