Rubrikoj

Memore al Ljubomir Trifonĉovski (1958 – 2013)

Antaŭ unu jaro, je la 25a de decembro 2013 forpasis Ljubomir Aleksandrov Trifoncovski el Vraca. BEA perdis unu longjaran fidelan membron.

Ĉiuj konis lin kiel afabla, senlaca, respondeca homo, kun multaj ideoj, ĉiam preta helpi, perfekta lingva specialisto, amiko.

Eksterlande oni konis lin kiel aŭtoro, tradukisto, recenzisto, ĉefa redaktoro de revuo „Literatura foiro“, pupteatra [...]

Membrokotizoj – 2015

Karaj gesamideanoj,

Dum la 66-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio la kongresanoj decidis:

La membrokotizo estas: por pensiuloj – 4 levoj jare, por ne pensiuloj – 8 levoj jare. Por individuaj membroj la membrokotizo triobliĝas: por pensiuloj – 12 levoj jare, por ne pensiuloj – 24 levoj jare.

[...]

Poezia vespero, dediĉita al Venelin Mitev

La 6-an de decembro 2014 en Asocio de Bulgaraj Pentristoj en Sofio okazis poezia vespero, dediĉita al la poezio de la bulgara kaj Esperanta poeto Venelin Mitev.

La kulturan aranĝon inaŭguris sinjorino Maja Gorova – vicprezidanto de BEA, kiu salutis la ĉeestantojn kaj la geaktorojn de Bulgara Esperanto-Teatro.

Georgi Mihalkov – ĉefredaktoro de revuo [...]

ПОКАНА: Рецитал по стихове на Венелин Митев, изпълнени от актьори от Българския есперантски театър

БЪЛГАРСКИ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ гр. София – 1303, ул. “Странджа” № 79-81 тел.: 02/99-55-555

Най-учтиво Ви кани на рецитал по стихове на поета Венелин Митев, изпълнени от актьори от Българския есперантски театър.

Дата: 6.12.2014 г. (събота) 17:00 ч.

Място: Съюз на българските художници гр. София, ул. “Шипка” № 6, ет. 4 Заседателна зала

**********

Преддъждие

[...]