Rubrikoj

Ново интервю за есперанто

Напоследък интересът към международния език есперанто в нашата страна все повече и повече нараства. В пресата се появиха доста информации за есперанто, особено след 67-я конгрес на БЕС в град Русе, включително и в интернет.

На 15. 06. 2015 г. (понеделник) Кабелната телевизия на град Враца покани Георги Михалков – главен редактор на списание [...]