Rubrikoj

Пети международен конкурс „Есперанто в моя роден край”, „Есперанто в моя живот”

liro
Есперантско дружество
„Д-р Л. Л. Заменхоф”- Разград
обявява
със съдействието на Регионална библиотека
„Проф. Боян Пенев” – Разград

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
„Есперанто в моя роден край”,
„Есперанто в моя живот”
„Esperanto en mia naskighregiono”,
„Esperanto en mia vivo”

Участниците се състезават с творби в областта на поезията, прозата, есета, спомени, презентации, албуми със снимки, рисунки и др. на есперанто и български езици.

Материалите и творбите да се изпращат до 30.09.2015 година, но е желателно и по-рано, заради отпечатване на най-хубавите творби в малка брошура.

На следните адреси:

Разград 7200
РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград
ул. „Бели Лом” – 28
за Димитър Петров
Телефони
0878 64 39 54
Електронен адрес:
pr_biblioteka_rz@abv.bg

Разград 7200
ул. „Иван Вазов” – 38, вх. В, ап. 33, ет. 5
за Радка Стоянова
Телефони
084 62 8384
0888 01 06 01

Отчитането на резултатите ще бъде на 04.12.2015 г. от 15.00 часа в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>