Rubrikoj

Ново интервю за есперанто

tv-vraca-logo
Напоследък интересът към международния език есперанто в нашата страна все повече и повече нараства. В пресата се появиха доста информации за есперанто, особено след 67-я конгрес на БЕС в град Русе, включително и в интернет.

На 15. 06. 2015 г. (понеделник) Кабелната телевизия на град Враца покани Георги Михалков – главен редактор на списание “Български есперантист” на разговор в телевизията по въпросите за международния език и есперантското движение в нашата страна и в чужбина.

Който желае може да види цялото интервю с Георги Михалков в интернет, като в Гугъл напише на латиница TV Vraca.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>